Základní úkony

Každý z vás bude muset během života svého psa zvládnout základní ošetřovatelské úkony, jako je například změření teploty nebo podání tablety. A protože se i v těchto zdánlivě jednoduchých věcech chybuje, zde máte jejich stručný přehled spolu s doporučeným postupem.

 

Měření teploty

Zvíře musíte přidržet – u temperamentnějších psů doporučuji pomocníka – konec teploměru namočte do oleje, nadzvedněte ocas a pomalu zasuňte teploměr do konečníku. Pokud zvíře klade odpor v podobě reflexního sevření svěrače, nesnažte se ho překonat násilím, ale chvilku počkejte. K měření teploty je nutné teploměr zasunout asi 3cm hluboko, jinak je naměřená teplota nepřesná. Normální teplota u psa se pohybuje v rozmezí 37,5 – 39°C. Mláďata mívají teplotu při horní hranici. Teplota naměřená ráno je vždy nižší než teplota měřená odpoledne

 

Měření spotřeby tekutin

Ano, můžete se cítit uraženi, že vás někdo poučuje o něčem tak samozřejmém, ale i tady se dělají chyby a měření pak není objektivní.

Nikdy se do měření nepouštějte během horkých dnů, protože spotřeba vody stoupá až na trojnásobek a nelze tak usuzovat, že je něco v nepořádku.

Odstraňte především veškeré možnosti pití kromě jedné misky (není-li to možné, je zbytečné cokoliv měřit). Naplňte litrovou nádobu vodou a misku z ní doplňujte. Jakmile je litr pryč, odměřte další a pokračujte po dobu 3 dnů. Co v litrové nádobě zbude třetího dne večer, odečtěte od celkového množství, a výsledek vydělte třemi. Získáte pak průměrnou denní spotřebu vody – která se rovná celkové spotřebě tekutin jen v případě, že krmíte výhradně suchými granulemi. Krmíte-li jinou stravou (konzervy, kapsičky, domácí strava), zvažte každou dávku a číslo si zapište. Tekutinu v ní obsaženou je nutné k celkové spotřebě vody připočítat.

Pro názornost příklad výpočtu:

Máte-li psa, který váží 14kg. Toho krmíte granulemi a konzervou. Za tři dny jste naplnili litrovou láhev 3krát a ještě v ní dvě deci zbývají. Pes kromě granulí snědl během měření jednu konzervu o hmotnosti 1,2kg. Konzerva obsahuje 80% vody. A začínáme počítat:

Pes za tři dny vypil 2,8L vody, s konzervou do sebe dostal další litr (1,2kg * 80%). Celkem tedy přijal 3,8l tekutin, děleno třemi dostaneme 1,25l na den. Váš pes tedy přijímá na každý kilogram hmotnosti téměř 90ml tekutin (1,25/14 je 0,089 litru, což se rovná 89ml)

Tato hodnota je na horní hranici normy, a proto je nutné vzít do úvahy možné onemocnění. Pokud byste nezapočítali konzervu, spotřeba vody by vypadala v pořádku.

 

Podání tablety

U zdravých zvířat můžete tabletu podat spolu s kouskem oblíbené potravy (maso, salám, sýr). Nemocná zvířata nežerou, a tak se musí tableta podat samostatně.

U klidnějších zvířat otevřete tlamu a tabletu strčte na kořen jazyka. Tlamu zavřete a zlehka přidržte. Jakmile zvíře polkne a snaží se olíznout, tableta je spolknuta.

Další možností je podat podrcenou tabletu s nějakým lepivým materiálem (med, džem), který máznete na jazyk nebo patro.

Můžete také podrcenou tabletu smíchat s trochou vody a podat injekční stříkačkou do tlamy jako roztok

A trochu humoru ohledně podání tablety dle Murphyho zákona:

Shootova třinácterka
Postup při vpravování pilulky do psa je následující:

 1. Nejprve je nutno psa chytit. Psa chytá deset osob, zbylé dvě vyčkávají.
 2. Je-li pes chycen, rozdělte se do dvou skupin po pěti lidech.
 3. Zatímco první skupina psa drží, druhá si v co nejkratším čase ošetří zranění.
 4. Poté se obě skupiny vystřídají.
 5. Maximální čas, po který si skupiny mohou ošetřovat zranění, je cca půl minuty - déle není možno psa udržet. Překročíte-li časový limit, musíte začít znovu od bodu 1.
 6. Obě skupiny současně drží psa. Optimální rozložení sil je dvě osoby na levou zadní nohu, dvě osoby na pravou zadní nohu, dvě osoby na pravou přední nohu, dvě osoby na levou přední nohu a dvě osoby na trup.
 7. Dvě zbývající osoby si natáhnou svářečské rukavice (nemáte-li je, mohou postačit rukavice brankářské) a opatrně se přiblíží k psí tlamě.
 8. První osoba bleskurychle otevře psí tlamu.
 9. Druhá osoba do ní bleskurychle zasune pilulku - čím hlouběji se podaří pilulku zasunout, tím pravděpodobnější je, že zůstane uvnitř psa.
 10. Obě osoby poté drží psí tlamu tak dlouho, dokud pes aspoň třikrát nepolkne.
 11. Poté, co pes třikráte polkl, je nutno stanovit evakuační signál - např. osoba držící levou zadní nohu řekne "TEĎ!"
 12. Jakmile osoba držící levou zadní nohu řekne "TEĎ!", všech dvanáct osob opustí v co nejkratším čase místnost.
 13. Místnost je třeba opouštět disciplinovaně, ale rychle.

Shootův dodatek - Účinnost výše popsaného postupu je asi padesátiprocentní.

Zákon neomezené invence - Pes dokáže vyplivnout pilulku i tehdy, když třikráte polkl.

Zákon o změně preferencí - Budete-li chtít do psa vpravit druhou pilulku, musíte požádat o pomoc jiné sousedy.

Pitfallovo pravidlo úspěšné léčby -Čím více nájemníků má váš dům, tím pravděpodobnější je, že pes léčbu pilulkami dokončí, ovšem pouze za předpokladu, že se sousedé navzájem nestýkají.

 

Podání roztoku do tlamy

V některých případech je nutné umělé napájení, ať už vodou nebo speciálně připravenými roztoky. Tekutina by měla být zahřátá na tělesnou teplotu.

Hlavu zvířete mírně nakloňte, po straně odhrňte pysk, a buď mírně tlamu pootevřete, nebo kapejte mezi zuby, co nejblíže ke kořeni jazyka. Podávejte po malých dávkách, aby zvíře mělo čas polykat. A pozor, pokud tlamu otevřete úplně, dost často přidržujete jazyk a polykání je tak znemožněno. Jazyk se musí pohybovat zcela volně.

 

Čištění uší a/nebo aplikace ušních kapek

Psí ucho natáhněte směrem nahoru, aby se ušní kanál napřímil, a do otvoru zvukovodu vsuňte nástavec nádobky s čisticím roztokem. Nemějte obavy, že poraníte bubínek, psi mají ušní kanál zalomený a dostat se tak hluboko není při běžném čištění ucha prakticky možné. Lahvičku 1-3 krát stiskněte, aby se kanál naplnil.

Po naplnění ušního kanálu promněte ucho v místě, kde vyrůstá z hlavy. Představte si ušní kanál jako trubici, která má na stěnách usazený kal. Při masáži musíte vnitřní stěny trubice třít o sebe, aby se kal uvolnil. Správnou masáž poznáte podle mlaskavého zvuku – pokud ucho „nemlaská“, je málo naplněné nebo masírujete špatně.

!!! Do ucha nestrkejte žádné tampony !!!

Jakmile zvíře pustíte, s chutí vytřepe kapky i s rozpuštěnou špínou. Uši mu proto vykapávejte raději venku nebo v koupelně. Málokterému zvířeti se čištění uší líbí, většinou proto potřebujete pomocníka, který ho přidrží. Pracujte pokud možno rychle – natáhnout ucho, zasunout nástavec, několikrát stisknout, odložit lahvičku a promasírovat.

Ušní kapky aplikujte zcela stejně, jedině tak mohou účinkovat. Okapat boltec, byť z vnitřní strany, k úspěchu nevede.

 

Aplikace oční masti

Mast dáváme zásadně do vyčištěného oka, proto z něj nejdříve očními kapkami nebo převařenou vodou odstraňte výtok a/nebo zbytky předchozí aplikace masti. Spodní víčko odtáhněte směrem dolů, abyste vytvořili malou kapsu. Do ní vymáčkněte trochu masti, pusťte víčko zpět a zlehka přes zavřené oko promasírujte. Nikdy se nesnažte aplikovat mast přímo do oka, zvíře reflexně mrká a mast skončí na řasách nebo může dojít i k poranění oka nástavcem tuby.

 

Odběr vzorku trusku na kopro-logické vyšetření 

Tři po sobě jdoucí dny odeberte malý vzorek trusu (stačí velikost lískového ořechu) do uzavíratelného kelímku, který až do odevzdání skladujte při nízké teplotě, nejlépe v chladničce. Ve veterinární ordinaci vás rádi vybaví kelímkem i špachtličkou.

 

Odběr moči

Na vyšetření je nejvhodnější ranní moč, neboť je koncentrovaná a ve větším množství.

U fenek to jde snadno: jakmile přidřepne a začne močit, přistrčíte pod ni malý talířek nebo misku. Psa musíte vzít na vodítko, a jakmile zvedne nohu, zachytíte moč do kelímku (pro větší pohodlí vezměte pečlivě vymytý kelímek od jogurtu a drátem jej připevněte na tyčku). Vždy je vhodné zachytit moč až po vteřince močení, protože složení první části moči je zkresleno průchodem močovou trubicí.

Vzorek moči je nutné vyšetřit co nejdříve, neboť jsou v ní obsaženy bakterie, které močové produkty rozkládají, a výsledek tak může být zkreslený. Nemůžete-li vzorek okamžitě odvézt k rozboru, skladujte ho v chladničce. Vyšetření musí proběhnout do 4 hodin od vymočení zvířete. 

 

Stříhání drápků

Drápky je nutné stříhat u malých plemen psů.

Na stříhání potřebujete speciální kleštičky přiměřené velikosti. Máte-li psa s bílými drápky, je vaše situace mnohem snazší neboť je vidět, kde končí céva, a drápek se zkracuje 1-2mm před ní. U tmavých drápků zastřihujte první drápek na vícekrát, abyste nezastřihli do krve. Jakmile se na střižné ploše ukáže malý otvůrek, je to známka, že je načase přestat.

Jako první je vhodné stříhat prostřední drápek na přední noze a sousední zarovnat podle něj. Krajní drápky lze většinou zkrátit i o něco více, protože jsou méně obrušované.

Na zadních končetinách stříhejte vždy mně, drápky tam jsou obroušené více než na předních tlapkách. Dost často není zkracování drápků na zadních končetinách vůbec nutné.

Zastřihnete-li do krve, nepanikařte, nic se neděje. Pokud ranka více krvácí, omotejte ji náplastí bez polštářku, krvácení poměrně rychle ustane.

 

Vyprázdnění análních žlázek

Potřebujete gumovou jednorázovou rukavici a kus buničiny. Ukazovák v rukavici potřete nějakým lubrikantem, stačí jakýkoliv tuk. Volnou rukou nadzvedněte ocas a ukazovák jemně a nenásilně (!) zasuňte do konečníku. Mezi palcem, který zůstává venku, a ukazovákem zasunutým do konečníku vyhmátnete obě žlázy. Mají hruškovitý tvar a najdete je na pozici 4 a 8 hodin, představíte-li si konečník jako hodiny. Zakryjte konečník buničinou, aby vás vytlačený sekret nepotřísnil, a začněte žlázku mírným tlakem stlačovat a masírovat. Doporučuji trpělivost, nadměrný tlak je ke škodě věci. Po chvilce žlázka povolí a její obsah začne vytékat ven v optimální případě do přiložené buničiny.

  

© Tento článek byl čerpán z knihy „Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček“ a jeho zveřejnění podléhá písemnému souhlasu nakladatelství GRADA ©

!!! Další šíření tohoto článku je možné pouze se souhlasem nakladatelství!!!

Tímto bych chtěla moc poděkovat za souhlas se zveřejněním.

blue paws free cliparts that you can download to computer and 8190742

Prostor pro reklamu

10423745 1507515966153563 3856044734932777331 n   logopes    logobadymale    marp2

  logonemnozime   logovrch  logoKattty  

Kontakt

Michaela Badalová, DiS.
Severovýchod 640/47, 789 01 Zábřeh

tel:       +420 774 640 756
email:   Samoyed@diamondsnow.cz  

web:    www.diamondsnow.cz