Proč očkovat a bojovat proti parazitům?

Jak již bylo řečeno, pravidelné očkování proti infekčním nemocem a boj proti parazitům patří mezi celoživotní úkoly každého majitele psa. Zkusme si vysvětlit, proč je to tak důležité.

 

Infekční nemoci

Infekční, nebo chcete-li nakažlivé nemoci, patří mezi největší hrozby psí populace. Až na výjimky jsou způsobovány viry, což jsou nepatrné částečky živé hmoty schopné napadat lidi i zvířata a přeprogramovat jejich tkáně tak, aby je samy množily. Napadený organismus se virům pochopitelně brání a výsledkem této bitvy bývá stav, který nazýváme onemocněním. Horečka, výtok z nosu, kašel, zvracení, průjem … to vše je výsledek snahy imunitního systému virus zničit a/nebo se ho zbavit. Jenže podle pravidla, „když se kácí les, létají třísky“, dojde někdy až k sebezničení.

Virová onemocnění se v současné době nedají léčit, neboť dosud nebyly vynalezeny prostředky, které by je účinně potíraly a nepoškozovaly současně tělo pacienta. Lékař může pouze bránit další infekci všudypřítomnými bakteriemi. Proto v případě chřipky nedostanete antibiotika, nebyla by vám k ničemu. Nasazena jsou až v případě komplikací nebo u chronicky nemocných pacientů jako prevence před těmito komplikacemi

Výsledek virového onemocnění tak záleží především na odolnosti pacienta. Nejvíce jsou ohrožena mláďata a staří nebo z různých důvodů oslabení jedinci. Ti také nejčastěji přes veškerou péči umírají.

Jedinou spolehlivou ochranou proti virům je očkování.

Ne vždy se podaří vakcínu vyvinout. Tam, kde to ale možné je, se jedná o zásadní změnu situace, a nemoc přestává být pro očkované jedince hrozbou.

 

Co to je vakcína a jak funguje?

Vakcína neboli očkovací látka, obsahuje oslaveného původce onemocnění nebo jeho část. Jakmile je vpravena do těla, mobilizuje obranné síly organismu a vyprovokuje tvorbu protilátek, které dokáží bacil zahubit. Hladina protilátek se po určitou dobu v těle udrží a pak začne klesat. Proto je nutné provádět přeočkování podle doporučení výrobce vakcíny.

Očkování chrání psy před vysoce nakažlivými nemocemi, které velmi často končí jejich úmrtím. Léčba nemocných zvířat je nesmírně náročná a nákladná, a ta, co přežijí, mohou mít doživotní následky. Náklady na očkování jsou ve srovnání s tím zanedbatelné.

 

Jak se vakcíny aplikují a jaké jsou možné reakce?

Téměř všechny vakcíny se injekčně vpravují pod kůži.

Výrobci nedoporučují dezinfikovat místo vpichu, neboť i nepatrné množství dezinfekce může očkovací látku poškodit. Proto přidávají do vakcíny antibiotika, která zneškodní možnou infekci.

U citlivějších zvířat se může vyskytnout celková reakce v podobě několikadenní únavy a odmítání potravy. Někdy se přechodně zvýší i teplota a místo vpichu může mírně otéci. Jakákoliv reakce by ale měla vymizet do 3 – 5 dnů.

Zcela výjimečně se může objevit prudká alergická reakce v podobě výrazného otoku, dýchacích obtíží a srdečního kolapsu. Nastupuje do 60minut od aplikace a je při ní nezbytný zásah veterinárního lékaře. Buďte po tuto dobu připraveni se do ordinace vrátit.

 

Nebezpečné nemoci psů

 

Vzteklina

Kdo onemocní všichni savci vč. člověka
Zdroj nákazy Slina infikovaného zvířete, která se musí dostat do rány (pokousání, poškrábání)
nákaza se nepřenáší potravou, vodou ani vzduchem
Příznaky
onemocnění

Zuřivá forma - zalézání do kouta, neklid, vytí, vrčení, nepoznává majitele, chodí dokola, požírá
nestravitelné předměty (kameny), sliní, zornice jsou rozšířené;
po 2-3 dnech se dostaví teplota a zvíře začíná napadat každého v dosahu, po záchvatu zuřivosti se
dostavuje deprese

Tichá forma - totéž, ale nedostavují se záchvaty zuřivosti a kousání
Prognóza Úmrtnost 100% u všech pacientů vč. člověka
Prevence Všichni psi musí být ze zákona v trvalé imunitě, tj. první vakcinace do 6 měsíců stáří s přeočkováním
v intervalu 1-3 roky podle typu použité vakcíny.

 

Psinka

Kdo onemocní nejčastěji štěňata ve stáří 3 - 6 měsíců a starší psi nad 8 let, není přenosné na člověka
Zdroj nákazy

Kontakt s nemocným psem nebo bacilonosičem (polovina psů prodělá onemocnění bez příznaků
a stává se zdrojem nákazy)

Příznaky
onemocnění

Těžká forma - zejména u štěňat - horečka, zánět spojivek, kašel, zvracení, krvavý průjem; za 1-3 týdny
se mohou objevit nervové příznaky (křeče, slinění, slepota)

Lehká forma - teplota, kašel, výtok z očí, vyrážka na břiše
Prognóza Úmrtnost 30 - 90%
Prevence Vakcinace ve věku 8 a 12 týdnů, esp. 6,8 a 12 týdnů s každoročním přeočkováním.

 

Infekční hepatitida psů (nakažlivá žloutenka)

Kdo onemocní Nejčastěji psi ve stáří 1 - 2 let, není přenostné na člověka
Zdroj nákazy

Kontakt s nemocným psem nebo bacilonosičem, nákazu lze přenést i na obuvi nebo šatech (virus je
velmi odolný a přežívá ve venkovním prostředí týdny až měsíce)

Příznaky 
onemocnění

Preakutní průběh - náhlý úhyn, který vypadá jako otrava 

Akutní průběh - hoečka, zvracení, průjem (i s krví), krváceniny na sliznicích, bolest v břiše, často
zánět spojivek až vřed na rohovce, zákal čočoky, dále křeče a bezvědomí
Prognóza Úmrtnost 40 %
Prevence Vakcinace ve věku 8 a 12 týdnů s každoročním přeočkováním.

 

Infekční laryngotracheitida (nakažlivý zánět hrtanu a průdušnice)

Kdo onemocní Psi v každém věku, nebezpečné pro štěňata do 6 měsíců,
není přenosné na člověka
Zdroj nákazy

Kontakt s nemocným psem, onemocnění je velmi infekční

Příznaky 
onemocnění

Náhlý nástup suchého záchvatovitého kašle (imituje cizí těleso v krku u štěňat může přejít v těžký
zápal plic s trvalými následky v podobě chronického onemocnění dýchacích cest

Prognóza Většinou dojde k samovyléčení do 10ti dnů
Prevence Vakcinace ve věku 8 a 12 týdnů; nechrání před nákazou, ale zajišťuje nekomplikovaný průběh.

 

Parvoviróza psů

Kdo onemocní Štěňata,
není přenosné na člověka
Zdroj nákazy

Trus nemocných psů nebo bacilonosičů, nákazu lze přenést i na obuvi nebo šatech,
(virus je extrémně odolný a přežívá ve venkovním prostředí měsíce až roky)

Příznaky 
onemocnění

Úporné vyčerpávající zvracení následované průjmem, který velmi často obsahuje natrávenou
krev, bolest v břiše, onemocnění může vyústit v sepsi a zauzlení střev, ojediněle se může
vyskytnout onemocnění srdce s trvalými následky

Prognóza

Záleží na průběhu, vždy je nutná hospitalizace, u těžších případů dochází 2. - 3. den
k úhynu (pokud pacient přežije prvních 5 dnů, většinou se uzdraví)

Prevence Vakcinace ve věku 6, 8 a 12 týdnů; s každoročním přeočkováním.

 

Leptospiróza

Kdo onemocní Oslavení psi v jakémkoliv věku, existuje více původců onemocnění,
je přenosné na člověka
Zdroj nákazy

Voda znečištěná močí hlodavců (rybníky, louže), hlodavci jsou v přírodě trvalým zdrojem
nákazy

Příznaky 
onemocnění

Nechutenství, zvracení, průjem i s krví, příznaky selhání ledvin a jater - vředy v tlamě
zapáchající dech, krváceniny na sliznicích, žloutenka, bolest v břiše, neochota k chůzi

Prognóza

Úmrtnost je 30 - 90% !! poškození ledvin může být trvalé

Prevence Vakcinace ve věku  8 a 12 týdnů; s každoročním přeočkováním chrání proti nejnebezpečnějším
typům leptospir

 

Tetanus

Kdo onemocní Zejména štěňata při výměně zubů,
Zdroj nákazy

Předměty znečištěné hlínou (kousání klacíků)

Příznaky 
onemocnění

Ztuhlé svaly, toporná chůze, zvrásnění kůže na čele, rovně postavené uši, kňučení, zácpa
neschopnost se vymočit

Prognóza

Úmrtnost se liší případ od případu, možnosti léčby jsou omezené

Prevence Vakcinace před počátkem výměny chrupu (stáří 3 - 5 měísců), nenechat štěně žvýkat
znečištěné předměty

 

Borelióza

Kdo onemocní Psi v každém věku
Zdroj nákazy

Infikovaná klíšťata

Příznaky 
onemocnění

Zánět kloubů - náhlé kulhání, horečka, neochota k pohybu, postižený kloub je horký až
bolestivý; onemocnění se opakuje v intervalu týdnů až měsíců

Prognóza

Onemocnění lze dobře léčit antibiotiky

Prevence U loveckých psů je doporučena vakcinace, klíšťová ochrana psa před klíšťaty (přenašeči)
Používání různých repeletních prostředků (spreje, obojky, tablety, spot-on, aj.)

 

Dermatofytóza (kožní plíseň)

Kdo onemocní Psi v každém věku
Zdroj nákazy

Kontakt s nemocným zvířetem

Příznaky 
onemocnění

Ztráta srsti, kůže je začervenalá, pokrytá šupinkami až strupy, vyskytuje se zejména na
hlavě a končetinách, obvykle nesvědí

Prognóza

Onemocnění lze dobře léčit koupelemi

Prevence V chovech s větším počtem zvířat je doporučena vakcinace.

 

 

Užitečné rady

  • Všechny vakcíny jsou určeny pouze pro zdravá zvířata. Odložte očkování, pokud pozorujete, že vaše zvíře „není ve své kůži“. Stejně nevhodná je doba těsně před odjezdem na dovolenou nebo po návratu z ní, kdy je zvíře unavené z cestování. Uvědomte si, že očkováním se spouští stovky náročných procesů, které tělo plně zaměstnají.
  • Nepromeškejte očkovací interval. Lze tolerovat zpoždění o několik týdnů (s výjimkou vztekliny, kde je nutné podle zákona očkovací interval vždy dodržet). Pokud přijdete později, váš veterinární lékař vám se vším pravděpodobností navrhne přeočkování, aby byla dosažena potřebná hladina protilátek, která ochrání vaše zvíře po celý rok.
  • Tvorbu protilátek podporuje kvalitní výživa bohatá na bílkoviny, vitamíny a stopové prvky. Velmi dobrý vliv má také přídavek lososového oleje.
  • Pravidelně psa odčervujte a chraňte proti blechám a jiným parazitům. Zvíře se i proti těmto nepřátelům brání tvorbou protilátek a dochází tak k odčerpání části „kapacity“, která by měla být věnována na boj s infekcí
  • Nahlaste svému veterinárnímu lékaři jakoukoliv nenormální reakci na očkování. Téměř vždy jde o nesnášenlivost nějaké složky vakcíny, která se může při opakovaném podání stupňovat a reakce se dostaví znovu a ještě horší. Váš lékař zváží, zda nepoužít vakcínu od jiného výrobce nebo zda nepodat preventivně protialergický lék

 

 

© Tento článek byl čerpán z knihy „Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček“ a jeho zveřejnění podléhá písemnému souhlasu nakladatelství GRADA ©

!!! Další šíření tohoto článku je možné pouze se souhlasem nakladatelství!!!

Tímto bych chtěla moc poděkovat za souhlas se zveřejněním.

blue paws free cliparts that you can download to computer and 8190742

Prostor pro reklamu

10423745 1507515966153563 3856044734932777331 n   logopes    logobadymale    marp2

  logonemnozime   logovrch  logoKattty  

Kontakt

Michaela Badalová, DiS.
Severovýchod 640/47, 789 01 Zábřeh

tel:       +420 774 640 756
email:   Samoyed@diamondsnow.cz  

web:    www.diamondsnow.cz